Po zawarciu umowy rezerwacyjnej pieniądze deponowane są na rachunku bankowym w Polsce. Podlegają oprocentowaniu zgodnie z aktualną w danym czasie taryfą banku i w przypadku niepodpisania dalszych umów pieniądze będą zwrócone wraz ze zgromadzonymi odsetkami.

 

W momencie podpisania umowy przedwstępnej wpłacony kapitał jest deponowany na specjalnie do tego celu utworzonym koncie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, kontrolowanym przez władze emiratu Ras Al Khaimah. Wszystkie operacje bankowe podlegają regulacjom RERA-RAK (zakładka do pobrania), sporządzonym na podstawie dekretu Amiri nr 22 z 2008 r. i dekretu Armiri nr 10 z 2014 r.

 

Po wpłacie wszystkich transz nabywca apartamentu uzyskuje pełną własność hipoteczną i status rezydenta ZEA przynoszący dodatkowe korzyści dla kupującego.

TOP