Główne korzyści dla deweloperów i inwestorów

  • Własność hipoteczna zakupionych apartamentów
  • 0 % podatku osobistego
  • 0% podatku dochodowego
  • 100% własności
  • Brak kontroli walutowych
  • 100% repatriacji kapitału i zysków
  • 100% gotowej infrastruktury
  • 100% dostępności do usług publicznych
  • Status rezydenta otrzymany wraz z zakupem nieruchomości

TOP